Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013

Μακροπρόθεσμη Εκτίμηση Φεβρουαρίου 2013"Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει, καλοκαίρι θα μυρίσει". Με αυτές τις λίγες λέξεις, συνοψίζει ο θυμόσοφος λαός μας τις "καιρικές προσδοκίες" του Φεβρουαρίου. Με βάση τη λαϊκή σοφία, ο Φεβρουάριος είναι ένας μήνας "αλλοπρόσαλος", ικανός να "φέρει" στη χώρα μας από καλοκαιρία και ζέστη μέχρι κρύο και χιόνια. Με την παρούσα μακροπρόθεσμη εκτίμηση θα επιχειρήσουμε λοιπόν να ανιχνεύσουμε τις διαθέσεις αυτού του "περίεργου" μήνα.
Η ανάλυση μας ξεκινάει, όπως πάντα, με την εξέταση δύο δεικτών ατμοσφαιρικών τηλεσυνδέσεων που παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στη μέση κλίμακα. Οι δείκτες αυτοί είναι ο ΝΑΟ (North Atlantic Oscillation-Κύμανση του Βορείου Ατλαντικού) και ο ΑΟ (Arctic Oscillation-Κύμανση της Αρκτικής). Στα Σχ. 1 και 2 παρουσιάζεται η πρόσφατη μεταβολή των δεικτών αυτών καθώς και η εκτίμηση (πρόγνωση) για την μεταβολή τους το επόμενο χρονικό διάστημα.
Η ανάλυση μας ξεκινάει, όπως πάντα, με την εξέταση δύο δεικτών ατμοσφαιρικών τηλεσυνδέσεων που παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στη μέση κλίμακα. Οι δείκτες αυτοί είναι ο ΝΑΟ (North Atlantic Oscillation-Κύμανση του Βορείου Ατλαντικού) και ο ΑΟ (Arctic Oscillation-Κύμανση της Αρκτικής). Στα Σχ. 1 και 2 παρουσιάζεται η πρόσφατη μεταβολή των δεικτών αυτών καθώς και η εκτίμηση (πρόγνωση) για την μεταβολή τους το επόμενο χρονικό διάστημα.
Σχήμα 1. Χρονοσειρά τιμών του δείκτη NAO. Οι κόκκινες γραμμές αντιστοιχούν στις προγνώσεις πολλαπλού δείγματος (ensemble).
Σχήμα 1. Χρονοσειρά τιμών του δείκτη NAO. Οι κόκκινες γραμμές αντιστοιχούν στις προγνώσεις πολλαπλού δείγματος (ensemble).
Σχήμα 2. Χρονοσειρά τιμών του δείκτη ΑΟ. Οι κόκκνες γραμμές αντιστοιχούν στις προγνώσεις πολλαπλού δείγματος (ensemble).
Σχήμα 2. Χρονοσειρά τιμών του δείκτη ΑΟ. Οι κόκκνες γραμμές αντιστοιχούν στις προγνώσεις πολλαπλού δείγματος (ensemble).
Παρατηρούμε πως κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών οι τιμές των δύο δεικτών ήταν ελαφρά θετικές, ενώ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα (πρώτες ημέρες Φεβρουάριου) προβλέπεται τόσο ο ΝΑΟ όσο και ο ΑΟ να μεταβούν σε θετική φάση. Το γεγονός αυτό (προγνωστικά) μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως οι πρώτες ημέρες του νέου μήνα αναμένεται να κυλήσουν με σχετική καλοκαιρία (NAO>0) και ήπιες θερμοκρασίες (ΑΟ>0). Στον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (μετά τις 7-9/2), το τοπίο είναι μάλλονθολό σε ό,τι αφορά τη φάση στην οποία πρόκειται να βρεθούν οι δύο αυτοί δείκτες. Σε ό,τι αφορά στον ΝΑΟ, ανιχνεύεται μία τάση μικρής υποχώρησης προς ουδέτερεςτιμές, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της συχνότητας δημιουργίας καιρού στην ευρύτερη περιοχή μας. Στην περίπτωση του ΑΟ, τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία συνηγορούν σε μία καταρχήν πτωτική τάση (5-6/2), η οποία είναι δηλωτική της δημιουργίας ευνοϊκών συνθηκών για την κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών προς τηνευρύτερη περιοχή μας. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για το πόσο θα διαρκέσει η διαφαινόμενη μετάβαση του ΑΟ σε αρνητική φάση. Συγκεκριμένα, οι προγνώσεις πολλαπλού δείγματος (ensemble) δεν επιτρέπουν την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, αφού με βάση αυτές, ο ΑΟ θα μπορούσε είτε να παραμείνει σε αρνητική (έως πολύ αρνητική) φάση, είτε να (ξανά)μεταβεί σε θετική φάση.
Συνεχίζοντας την "ανάγνωση" των διαθέσιμων προγνωστικών στοιχείων, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στις προγνώσεις των δύο σημαντικότερων αριθμητικών μοντέλων πλανητικής κλίμακας, του ECMWF και του GFS. Τα προγνωστικά δεδομένα που θα εξετάσουμε αφορούν στην προβλεπόμενη απόκλιση (από την μέση κλιματική τιμή) του γεωδυναμικού ύψους στα 500 hPa και παρουσιάζονται στο Σχ. 3. Τα συγκεκριμένα προγνωστικά δεδομένα αφορούν (χοντρικά) στο δεύτερο μισό του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου (05-08/09). Οι κόκκινες αποχρώσεις αντιστοιχούν σε θετικές αποκλίσεις, ενώ οι μπλε σε αρνητικές. Με την σειρά τους, οι θετικές αποκλίσεις συνεπάγονται γενικά μία θερμότερη (των κλιματικώς αναμενόμενων) κατώτερη τροπόσφαιρα, ενώ οι αρνητικές αντιστοιχούν σε ψυχρότερη τροπόσφαιρα.
Σχήμα 3. Προβλεπόμενη απόκλιση (από την μέση κλιματική τιμή) του γεωδυναμικού ύψους στα 500 hPa κατά την περίοδο 7/2 – 10/2/2013, από το ECMWF (αριστερά) και το GFS (δεξιά).
Σχήμα 3. Προβλεπόμενη απόκλιση (από την μέση κλιματική τιμή) του γεωδυναμικού ύψους στα 500 hPa κατά την περίοδο 7/2 – 10/2/2013, από το ECMWF (αριστερά) και το GFS (δεξιά).
Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να διαπιστώσουμε πως οι προγνώσεις του ECMWF και του GFS για το διάστημα 7-10/2 συμφωνούν σε σημαντικό βαθμό. Συγκεκριμένα, καταγράφεται η ενίσχυση του αντικυκλώνα των Αζόρων και η "μετακίνηση" του προς βορειότερα γεωγραφικά πλάτη, γεγονός που δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την  εδραίωση κυκλοφορίας τύπου Ω. Παράλληλα, τα δύο αριθμητικά μοντέλα συμφωνούν στην δημιουργία μίας μεσημβρινού τύπου κυκλοφορίας. Ωστόσο, καταγράφονται διαφορές στην προβλεπόμενη ένταση αυτής της κυκλοφορίας, καθώς και τον ακριβή προσανατολισμό της. Οι διαφορές αυτές αποδίδονται μάλλον στις προβλέψεις των μοντέλων σε ό,τι αφορά στη λεγόμενη Ατλαντική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, το GFS "βλέπει" ενισχυμένο δυναμικό κυκλογενέσεων στα ΝΔ της Γροιλανδίας, ενώ δεν μπορεί να ειπωθεί το ίδιο με βάση τις προβλέψεις του ECMWF. Εξαιτίας λοιπόν αυτής της διαφοροποίησης, το ECMWF προβλέπει την κάθοδο ισχυρότερου αυλώνα χαμηλών υψών προς την Κ. Μεσόγειο, σε αντίθεση με το GFS που προβλέπει έναν μάλλον εξασθενημένο αυλώνα. Συμπερασματικά, μπορούμε προς το παρών να κρατήσουμε την "δυνατή" τάση για άνοδο του αντικυκλώνα των Αζόρων μαζί με την δημιουργία αυλώνα στην περιοχή της Κ. Μεσογείου. Τα δύο αυτά προγνωστικά στοιχεία είναι αρκετά ώστε να καταλήξουμε πως το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (7-10/2) υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες για δημιουργία αξιόλογου καιρού στην περιοχή μας. Οι λεπτομέρειες παραμένουν σε εκκρεμότητα, καθώς η πιθανή επικράτηση του ενός (ECMWF) ή του άλλου (GFS) σεναρίου θα καθορίσει την ένταση, τη διάρκεια αλλά και την μορφή της διαφαινόμενης καιρικής δραστηριότητας.
Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε ορισμένα μακροπρόθεσμα προγνωστικά στοιχεία, τα οποία θα μας επιτρέψουν να κάνουμε μία εκτίμηση για όλη τη διάρκεια του Φεβρουαρίου. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το κλιματικό μοντέλο CFS (Climate Forecast System). Στο Σχ. 4 φαίνεται η μέση μηνιαία προβλεπόμενη απόκλιση του γεωδυναμικού ύψους στα 700 hPa (αντικατοπτρίζει, κατά προσέγγιση, τις αποκλίσεις στην πίεση στη μέση στάθμη της θάλασσας) για το Φεβρουάριο. Με βάση την προβλεπόμενη από το CFS διάταξη των πιέσεων, ο Φεβρουάριος αναμένεται να χαρακτηριστεί από έναν ισχυρό αντικυκλώνα των Αζόρων (κατά μέσο όρο), ο οποίος προβλέπεται πως θα δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για δημιουργία αξιόλογου καιρού στη χώρα μας. Το γεγονός αυτό (προγνωστικά) επαληθεύεται και από την προβλεπόμενη απόκλιση του υετού για τον μήνα Φεβρουάριο (Σχ. 5). Όπως προκύπτει από το Σχ. 5, ο Φεβρουάριος αναμένεται να είναι υετοφόρος για τη χώρα μας, αλλά και για την περιοχή της Μεσογείου γενικότερα. Οι θετικές αποκλίσεις (μεγαλύτερα ύψη υετού) που απεικονίζονται στο Σχ. 5, προέρχονται από τη διαφαινόμενη εδραίωση ενός ισχυρού αντικυκλώνα των Αζόρων κατά τον εξεταζόμενο μήνα. Τέλος, σε ό,τι αφορά στη θερμοκρασία, το CFS προβλέπει θετικές αποκλίσεις. Με άλλα λόγια, τα διαθέσιμα μακροπρόθεσμα προγνωστικά στοιχεία συνηγορούν σε ένα γενικά ήπιο, αν όχι θερμό, Φεβρουάριο.
Συνοψίζοντας τα ευρήματα από την εξέταση των μακροπρόθεσμων προγνωστικών στοιχείων, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή φαίνεται ένας γενικά ήπιος και σχετικά υγρός Φεβρουάριος.
Μέση μηνιαία προβλεπόμενη απόκλιση (από τον μέσο κλιματικό όρο) του γεωδυναμικού ύψους στα 700 hPa: Φεβρουάριος 2013
Μέση μηνιαία προβλεπόμενη απόκλιση (από τον μέσο κλιματικό όρο) του γεωδυναμικού ύψους στα 700 hPa: Φεβρουάριος 2013
Σχήμα 5. Μέση μηνιαία απόκλιση (από την μέση κλιματική τιμή) του υετού: Φεβρουάριος 2013.
Σχήμα 5. Μέση μηνιαία απόκλιση (από την μέση κλιματική τιμή) του υετού: Φεβρουάριος 2013.
Σχήμα 6. Μέση μηνιαία απόκλιση (από την μέση κλιματική τιμή) της θερμοκρασίας (2 m): Φεβρουάριος 2013.
Σχήμα 6. Μέση μηνιαία απόκλιση (από την μέση κλιματική τιμή) της θερμοκρασίας (2 m): Φεβρουάριος 2013.
Σύνοψη-Εκτίμηση
Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα από την ανάλυση των προγνωστικών στοιχείων που προηγήθηκε, μπορούμε να εκτιμήσουμε πως:
01 - 05 ΦεβρουάριουΕπικράτηση σχετικά αίθριων καιρικών συνθηκών. Σποραδικού και σύντομου χαρακτήρα φαινόμενα. Άνοδος της θερμοκρασίας τις πρώτες ημέρες. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας προς το τέλος της περιόδου.
06 - 10 ΦεβρουάριουΔημιουργία καιρού στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Αβεβαιότητα ως προς το "κέντρο" της καιρικής δραστηριότητας. "Σίγουρη" η Δ., ΒΔ. Ελλάδα για περισσότερα φαινόμενα, ρευστή η κατάσταση για την υπόλοιπη χώρα. Περαιτέρω υποχώρηση της θερμοκρασίας (πιο αισθητή στη Β., ΒΔ. Ελλάδα) και σχετική σταθεροποίησή της.
11 - 15 ΦεβρουαρίουΞεκίνημα με πιθανότητα εξασθένισης της οργανωμένης καιρικής δραστηριότητας στην περιοχή μας. Ήπιες, σχεδόν αμετάβλητες, θερμοκρασίες. Πιθανότητα πτώσης της θερμοκρασίας και "επανεκκίνηση" της καιρικής δραστηριότητας προς τις τελευταίες ημέρες της περιόδου.
16 - 20 ΦεβρουαρίουΠιθανότητα για δύο αξιόλογα "επεισόδια κακοκαιρίας", ένα στο ξεκίνημα και ένα στο τέλος της περιόδου. Γενικότερα, φαίνεται "ενεργοποίηση" της Κ. και ΝΑ. Μεσογείου (κυκλογεννέσεις). Γενικά αμετάβλητες και ήπιες θερμοκρασιακές συνθήκες.
21 - 28 ΦεβρουαρίουΞεκίνημα με εκδήλωση αξιόλογων φαινομένων, συνέχεια της προηγούμενης περιόδου. Επικράτηση γενικά καλών και αίθριων συνθηκών στη συνέχεια. Η θερμοκρασία αρχικά σε πτώση, περισσότερο αξιόλογη στη Β. Ελλάδα ("οσμή" ψυχρής εισβολής). Αύξηση της θερμοκρασίας και μετάβαση σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, προς το τέλος της περιόδου.
Τα παραπάνω αποτελούν προσωπική εκτίμηση για την μακροπρόθεσμη εξέλιξη του καιρού στη χώρα μας κατά το Φεβρουάριο του 2013. Η τεκμηρίωση της εκτίμησης στηρίζεται σε προγνωστικά δεδομένα που χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας. Ως εκ τούτου, ο αναγνώστης καλείται να αντιμετωπίσει την παρούσα εκτίμηση με κριτική σκέψη, λαμβάνοντας υπόψη του πως στόχος της δεν είναι η πρόγνωση του καιρού αλλά η σκιαγράφηση του περιγράμματος εντός του οποίου αυτός αναμένεται να κινηθεί κατά τον εξεταζόμενο μήνα.
Επιμέλεια - Σύνταξη: Θοδωρής Μ. Γιάνναρος (thgian82)

Τα «γλυπτά» της ΑρκτικήςΕντυπωσιακοί σχηματισμοί από τους παγετώνες στο Βόρειο Πόλο

Όταν λιώνουν οι παγετώνες της Αρκτικής δημιουργείται ένα εντυπωσιακό τοπίο που περιλαμβάνει… έργα τέχνης, τα οποία έχουν δημιουργηθεί από τη φύση. 

Μικροί γλάροι πετούν πάνω από το παγωμένο τοπίο και μηχανότρατες ψαράδων πίσω από τα παγόβουνα του Αρκτικού Κύκλου συνθέτουν το πανέμορφο σκηνικό. Τις εντυπωσιακές φωτογραφίες τράβηξε ο 57χρονος Σουηδός φωτογράφος Hans Strand, ο οποίος εξερεύνησε τις ακραίες συνθήκες στον αφιλόξενο Βορρά.

Ο Hans Strand, ο οποίος επισκέφτηκε τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και τη Νορβηγία, δήλωσε: «Έκανα αυτό το ταξίδι επειδή τώρα γράφω ένα βιβλίο για την Αρκτική», ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγές, τις οποίες εντόπισε στην περιοχή. Τα ίδια μέρη είχε επισκεφτεί ο Strand για πρώτη φορά το 2004. 
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013

Mεταβολή του καιρού "express" την Πέμπτη στην ανατολική-βορειοανατολική Ελλάδα και στο ΑιγαίοΠρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αλλά σε λίγες περιοχές θα έχουμε αύριο ωστόσο και στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε μια ζώνη νεφώσεων που θα περάσει πάνω από αρκετές περιοχές και ίσως αφήσει τοπικά φαινόμενα με την μορφή ασθενών παροδικών βροχών .

Πιο αναλυτικά:

Ο καιρός θα ξεκινήσει σχετικά καλός νωρίς το πρωί και κυρίως στην δυτική κεντρική και νοτιοδυτική χώρα με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις άνευ σημασίας.

Ωστόσο όσο θα βαδίζουμε προς τις μεσημβρινές ώρες νεφώσεις από την Βουλγαρία και τα Βαλκάνια θα εισέλθουν στην κεντρική&ανατολική Μακεδονία αλλά και την Θράκη -βορειοανατολικό Αιγαίο και σταδιακά θα πυκνώσουν και θα είναι ικανές να δώσουν μπόρες ή πιθανώς και σποραδικές καταιγίδες στο θαλάσσιο χώρο του βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Στην υπόλοιπη χώρα θα αρχίσει να συννεφιάζει πρόσκαιρα και στην Πιερία-Πέλλα-Ημαθία μέχρι και την ανατολική βορειοανατολική Θεσσαλία όπου μέχρι το απόγευμα είναι πιθανό να σημειωθούν παροδικές βροχές στο πέρασμα του μετώπου. Πιθανότητα για παρόμοια φαινόμενα και στην ανατολική Στερεά-Εύβοια.

Μέχρι αργά το βράδυ ο καιρός θα έχει ανοίξει και θα έχει περιοριστεί στο νότιο Αιγαίο την Κρήτη και πιθανώς τα Δωδεκάνησα.

Τονίζεται ότι θα σημειωθούν και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στο μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα στα ορεινά της κεντρικής-ανατολικής Μακεδονίας-ορεινά Ροδόπης πάνω από τα 1400-1600 μέτρα και πρόσκαιρα ίσως και στα 1200-1300 μέτρα.

Στην υπόλοιπη δυτική(βορειοδυτική+νοτιοδυτική) Ελλάδα δεν αναμένεται κάτι αξιόλογο ,μόνο ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί στα 4-5 και τοπικά 6-7 μποφόρ στα νοτιοανατολικά αλλά και στο βόρειο Ιόνιο.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στην βόρεια βορειοανατολική χώρα.

Επιμέλεια:Καραβίας Ιάσων(Jason)

«Πάρτι» κάνουν οι μικροοργανισμοί στην τροπόσφαιραΠαίζουν σημαντικό ρόλο στον καιρό και το κλίμα

«Πάρτι» φαίνεται πως κάνουν οι μικροοργανισμοί στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, επηρεάζοντας το σχηματισμό των νεφών και έτσι τον καιρό και το κλίμα. Σε αυτό το συμπέρασμα, κατέληξαν ερευνητές, ανάμεσα στους οποίους και Έλληνες, αναθεωρώντας την επικρατούσα μέχρι τώρα άποψη. 

Για την πραγματοποίηση της σχετικής μελέτης, οι επιστήμονες ανέλυσαν δείγματα αέρα που συλλέχθηκαν στη διάρκεια διηπειρωτικών πτήσεων -συχνά εν μέσω θύελλας- πάνω από διάφορα σημεία της Γης. Σε αυτά εντόπισαν βακτήρια, μύκητες και άλλους μικροοργανισμούς, με μέση αναλογία 5.100 βακτηριακών κυττάρων ανά κυβικό μέτρο αέρα. Όπως φάνηκε, οι μικροοργανισμοί αφθονούν στην τροπόσφαιρα και φτάνουν μέχρι εκεί με τη βοήθεια ρευμάτων του αέρα, που άλλωστε ανεβάζουν στην ατμόσφαιρα κάθε χρόνο εκατοντάδες εκατομμύρια τόνων σκόνης, νερού και ρυπογόνων ουσιών.

Από τα βακτήρια που βρέθηκαν, πάνω από το 60% ήταν ακόμα ζωντανά, αν και είναι ακόμα ασαφές πόσα από αυτά είναι παθογόνα. Έτσι, παραμένει ακόμα άγνωστο σε ποιο βαθμό αυτά τα μικρόβια ευθύνονται για την εξάπλωση διαφόρων ασθενειών, ένας μηχανισμός που ίσως έχει υποτιμηθεί μέχρι σήμερα.

Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι τα μικροσωματίδια του αέρα -με διάμετρο 0,25 έως ένα εκατομμυριοστά του μέτρου- ήταν κυρίως σκόνη, αιθάλη ή κόκκοι θαλασσινού αλατιού. Την παραπάνω θεώρηση, έρχεται να ανατρέψει η νέα μελέτη, αποκαλύπτοντας ότι τουλάχιστον το ένα πέμπτο (20%) είναι βακτήρια από εκατοντάδες διαφορετικά είδη. Μερικά μάλιστα προέρχονται από τα κόπρανα ανθρώπων και ζώων, που σηκώνουν ψηλά οι δυνατοί άνεμοι! Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο από την περιεκτικότητα του αέρα σε μικρόβια στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας κοντά στη Γη, ενώ είναι περίπου ανάλογο με την αναλογία μικροοργανισμών που περιέχει το αλπικό χιόνι.

Η γενετική μελέτη των μικροοργανισμών έδειξε ότι αρκετά από αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό των σταγονιδίων και των κρυστάλλων πάγου. Δρώντας ως αρχικοί πυρήνες συμπύκνωσης, των μορίων του νερού, οδηγούν τελικά στη δημιουργία των νεφών, με πιθανό τελικό αποτέλεσμα την πρόκληση βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων. 

Τα παραπάνω ευρήματα, ενισχύουν τη θεωρία ότι οι βακτηριακές κοινότητες, ιδίως της ανώτερης ατμόσφαιρας, όπου η σκόνη είναι σχετικά σπάνια, μπορούν να επηρεάσουν τον καιρό και τον κλίμα.

Όπως δήλωσε ο Κων. Κωνσταντινίδης, που ειδικεύεται στην περιβαλλοντική μικροβιολογία, το επόμενο βήμα θα είναι να πέσει φως στον ρόλο αυτών των «ιπτάμενων» μικροοργανισμών. «Δεν θα ξαφνιαζόμουν, αν όντως υπήρχε πολύ ενεργή ζωή και ανάπτυξη μέσα στα σύννεφα, όμως αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να πούμε ακόμα με βεβαιότητα» shme;ivse.

Την ανάγκη πάντως να γίνουν περισσότερες μελέτες πάνω στο ζήτημα συμμερίζονται πλέον πολλοί επιστήμονες.

Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013

Κύματα αφρού κάλυψαν την ακτογραμμή της Αυστραλίας


Σπίτια και δρόμοι καλύφθηκαν με ένα άσπρο «σύννεφο»

Οι εξαιρετικά κακές καιρικές συνθήκες που έπληξαν την Αυστραλία τις τελευταίες εβδομάδες είχαν ως αποτέλεσμα η ακτογραμμή της χώρας να… καλυφθεί με ένα πέπλο θαλάσσιου αφρού.

Κύματα «σαπουνάδας» άσπρισαν τα πάντα, προκαλώντας το απόλυτο χάος στις πόλεις που ξεβράστηκαν.
Τα παιδιά μπορεί να απόλαυσαν το σπάνιο φαινόμενο, όμως η τραγωδία που έπληξε πολλές περιοχές παραμένει, καθώς χιλιάδες ιδιοκτήτες σπιτιών αναγκάστηκαν να τα εγκαταλείψουν εξαιτίας των πλημμυρών.

Μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους τέσσερα άτομα, ανάμεσα στα οποία και ένα αγοράκι μόλις 3 ετών, το οποίο καταπλακώθηκε από ένα δέντρο που ξεριζώθηκε λόγω των πολύ δυνατών ανέμων στο Brisbane.

Η έγκυος μητέρα του νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με σπασμένα κόκκαλα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Πηγή:http://www.newsbeast.gr

Φονική καταιγίδα στην ΑυστραλίαΤέσσερις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και δύο αγνοούνται

Τέσσερις άνθρωποι ανασύρθηκαν, την Τρίτη, νεκροί και 2 αγνοούνται μετά το πέρασμα καταστροφικής καταιγίδας που προκάλεσε την υπερχείλιση ποταμών και είχε ως συνέπεια χιλιάδες σπίτια να πλημμυρίσουν κατά μήκος των 700 χιλιομέτρων της ανατολικής ακτής της Αυστραλίας. 

Τουλάχιστον 2.000 ακίνητα πλημμύρισαν εξαιτίας των χειμάρρων, από την πόλη Μπούνταμπεργκ έως το Κοφς Χάρμπορ στα νότια της χώρας. 

Χιλιάδες είναι οι άνθρωποι που για τρίτη συνεχόμενη ημέρα έχουν βρει καταφύγιο σε κέντρα εκκένωσης, αφού έχασαν τα σπίτια, τα αυτοκίνητα και όλα τα υπάρχοντά τους. 

«Σπάραξαν οι καρδιές τους, αφού αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω τους τα πολύτιμα υπάρχοντά τους», δήλωσε ο υπουργός Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης, Τζακ Ντέμπσι από την Μπουνταμπεργκ. «Απλά κοιτάζουν ο ένας τον άλλον για λίγη παρηγοριά». 

Ένα τρίχρονο αγόρι καταπλακώθηκε από ένα δέντρο που έπεσε εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ενώ ένας ιστιοπλόος πνίγηκε όταν το σκάφος του συγκρούστηκε στο λιμάνι. Ένας 27χρονος άντρας με ειδικές ανάγκες παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και ένας μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να διασχίσει τον χείμαρρο. 

Το χειρότερο χτύπημα δέχτηκε η Μπουνταμπεργκ, μία πόλη 70.000 κατοίκων, όπου η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο από αέρος. 

Πολλά αεροσκάφη τύπου Hercules κατέφθασαν στην περιοχή προκειμένου να μεταφέρουν τους τραυματίες στα νοσοκομεία, ενώ 14 ελικόπτερα έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να διασώσουν πολλές οικογένειες από τις στέγες των σπιτιών τους και να τους μεταφέρουν στα κέντρα εκκένωσης. 

Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013

Η απόκοσμη ομορφιά της ΑίτναςΜοναδικές φωτογραφίες του διάσημου ηφαιστείου

Την απόκοσμη ομορφιά ενός ηφαιστείου που έρχεται σε αντίθεση με τον κρύο καιρό και το χιόνι, κατέγραψε στις εικόνες του φωτογράφος ειδησεογραφικού πρακτορείου.

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν προέρχονται από την Αίτνα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο.

Το διάσημο ηφαίστειο βρίσκεται στη Σικελία και συχνά σημειώνονται εκρήξεις, στέλνοντας λάβα στο βουνό. 

Δείτε τις εικόνες… 


Τρεις νεκροί από τις πλημμύρες στην Αυστραλία


Κομμένο το ρεύμα σε 250.000 σπίτια στο Μπρισμπέιν

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που πλήττουν τη βόρεια Αυστραλία. Εκατοντάδες σπίτια πλημμύρισαν με αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι να σκαρφαλώσουν στις στέγες των σπιτιών τους για να σωθούν.

Τα πτώματα δυο ανθρώπων, τα ίχνη των οποίων είχαν χαθεί, βρέθηκαν σήμερα, ενώ ένας ακόμα έχασε τη ζωή του χθες κοντά στην πόλη Μπούνταμπεργκ.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Πολιτείας Κουίνσλαντ, Κάμπελ Νιούμαν, τέσσερις πόλεις απειλούνται με πλημμύρες μετά το πέρασμα του τυφώνα 'Οσβαλντ. Στο Μπούνταμπεργκ, μια πόλη 50.000 κατοίκων, έχουν πλημμυρίσει 1.200 σπίτια, τόνισε ο Νιούμαν.

Στην πόλη 18 κάτοικοι που κατέφυγαν στις στέγες των σπιτιών τους παρελήφθησαν από ελικόπτερο και το ίδιο πρόκειται να συμβεί τις αμέσως επόμενες ώρες για περίπου 10 ακόμα ανθρώπους, δήλωσε ο δήμαρχος Μαλ Φόρμαν.

Πλημμύρες έχουν σημειωθεί στο Γκίμπι, το Μέριμπορο και στην κοιλάδα Λόκιερ, όπου πριν από δυο χρόνια φονικές πλημμύρες είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 35 ανθρώπους. Αλλά και η πρωτεύουσα του Κουίνσλαντ, Μπρισμπέιν, αναμένεται να μετρήσει ζημιές καθώς η στάθμη του νερού έχει φθάσει πάνω από 80 εκατοστά σε ορισμένες απομακρυσμένες από το κέντρο συνοικίες.

Σ' ολόκληρο το Κουίνσλαντ, η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε 250.000 σπίτια. 

Πηγή:http://www.newsbeast.gr/

Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013

O Καιρός στην Ελλάδα την νέα εβδομάδα 28-1/2/2013+Προοπτική καιρού...Σταδιακά βελτιώνεται ο καιρός ήδη από την αρχή της εβδομάδας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ωστόσο μέχρι και την Τετάρτη δεν θα λείψουν κάποιες πυκνές νεφώσεις που θα δίνουν ασθενείς βροχές αλλά όχι σε όλη την χώρα.
Πιο συγκεκριμένα την Δευτέρα  28/1/2013 φαίνεται να επικρατεί σχετικά καλός καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνές στο Ιόνιο και στην δυτική Ελλάδα ενώ υπολείμματα της διαταραχής που μας πέρασε θα έχει και το Αιγαίο με κάποια συννεφιά και πιθανότητα για ασθενείς βροχές νωρίς το πρωί στην ανατολική Εύβοια ,Κυκλάδες,Σποράδες πιθανώς και στα νησιά του ανατολικού νοτιοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.
Βροχές μέχρι και νωρίς το μεσημέρι θα έχει και η βόρεια Κρήτη συνοδεία βορείων ανέμων.
Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα κυλίσει με ηλιοφάνεια αλλά και αραιές νεφώσεις πιο πυκνές στα δυτικά κεντρικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.Προς το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνιση τους και στην ανατολική Μακεδονία-Θράκη αλλά και στο βορειοανατολικό Αιγαίο.
Μέχρι και αργά το απόγευμα-βράδυ οι  νεφώσεις θα έχουν πυκνώσει αρκετά στην δυτική Ελλάδα και φαίνεται να αφήνουν στα νησιά του Ιονίου και την δυτική παράκτια χώρα από την Ήπειρο μέχρι και την δυτική Πελοπόννησο κάποιες ψιχάλες η ασθενείς τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.
Οι άνεμοι την Δευτέρα θα πνέουν βοριάδες ενώ από το βράδυ θα στραφούν σε πιο δυτικούς νοτιοδυτικούς πρώτα από το Ιόνιο.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά κεντρικά και νότια.
Τρίτη-Τετάρτη 29-30/1/2013:
156356 521085607912964 946441060 n

150887 521087717912753 311835554 n
Καλός θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις στα δυτικά κεντρικά και βόρεια.
Στην υπόλοιπη ανατολική και νότια χώρα θα έχουμε νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνές με μουντό καιρό και λίγες ασθενείς βροχές από το ύψος της νότια Χαλκιδικής στην ανατολική Θεσσαλία(κυρίως ανατολική Μαγνησία-Πήλιο) στην ανατολική Στερεά-Εύβοια-Σποράδες μέχρι και τις Κυκλάδες-Κρήτη. Σε αυτές τις περιοχές ο καιρός θα είναι πιο κλειστός και κυρίως την Τρίτη ενώ την Τετάρτη θα περιοριστεί ο μουντός καιρός στην Εύβοια-Αττική -Κυκλάδες και βόρεια Κρήτη και γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός μέσα στην ημέρα.
Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της ανατολικής Μαγνησίας(Πήλιο),στην Εύβοια αλλά και στην ανατολική Στερεά μέχρι και τα ορεινά της βόρειας Κρήτης.
Ηλιοφάνεια στην υπόλοιπη χώρα με λίγες νεφώσεις πιο πυκνές στην νότια νοτιοδυτική και δυτική Πελοπόννησο όπου είναι πιθανό να σημειωθούν παροδικές ασθενείς βροχές κυρίως στην Μεσσηνία.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στο Αιγαίο στα 5-6 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο βορειοι βορειοδυτικοί μέχρι 4 -5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα.
37086 521085827912942 480611279 n

Πέμπτη-Παρασκευή 31-1/2/2013:
601129 521095907911934 2054669448 n
Βελτιώνεται και μαλακώνει ο καιρός από την Πέμπτη σταδιακά με άνοδο της θερμοκρασίας στροφή των ανέμων σε νοτιάδες  από την Παρασκευή και αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρία.
Έτσι δε φαίνεται να έχουμε βροχές αυτό το διήμερο ωστόσο κάποιες τοπικές ομίχλες δεν αποκλείονται στο εσωτερικό του ηπειρωτικού κορμού από την Πελοπόννησο μέχρι και τις πεδιάδες στην Μακεδονίας την Παρασκευή.
Αιτία για αυτήν την βελτίωση όπως βλέπετε και στο παραπάνω χάρτη είναι υ δυναμική κυριαρχία του ατλαντικού με τα συνεχόμενα βαρομετρικά χαμηλά να διασχίζουν την δυτική και κεντρική Ευρώπη με μια ανατολική τροχεία με αποτέλεσμα να έχουν οριοθετήσει την κίνηση του αζορικού αντιυκλώνα και να τον αναγκάσει να κινηθεί και αυτός ανατολικά με αποτέλεσμα να φτάσει η επίδραση του μέχρι και την χώρα μας. Αυτό πρακτικά σημαίνει άνοδος της θερμοκρασίας,νοτιάδες και επικράτηση σχετικά καλών καιρικών συνθηκών με απουσία βροχών,και γενικότερα κακοκαιρίας.
Σαββατοκύριακο 2-3/2/2013:
Με τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν φαίνεται κάποια ιδιαίτερη μεταβολή του καιρού ,φαίνεται γενικά ήπιος καιρός μαλακός ,ενώ υπάρχει πιθανότητα για κάποιες ασθενείς βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας ωστόσο δεν φαίνεται να έχουμε κάποια γενικευμένη μεταβολή του καιρού το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
Προοπτική καιρού για την συνέχεια στο πρώτο δεκαήμερο του Φλεβάρη:
554464 521107787910746 695348663 n
Τι μας επιφυλάσσει η τάση του καιρού για το πρώτο δεκαήμερο του Φλεβάρη....
Από ότι φαίνεται πάει να εδραιωθεί μια άνοδος του αζορικού αντικυκλώνα στην δυτική βορειοδυτική Ευρώπη ενώ δηλαδή ισχυρού εμποδιστή ο οποίος θα βελτιώσει το καιρό των περιοχών αυτών ενώ και τα βαρομετρικά χαμηλά του ατλαντικού φαίνεται να κινούνται σε βορειότερα γεωγραφικά πλάτη ωστόσο και αυτά θα είναι μέσα στο παιχνίδι ώστε να διαμορφωθεί η τελική τάση του καιρού.
Το συμπέρασμα είναι ότι ο χειμώνας πάει να κάνει τα πρώτα του εμφανή βήματα στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη κάτι που θα έχει συνέπειες και στο καιρό της χώρας μας.
Από τις 2-4 Φλεβάρη και έπειτα φαίνεται η κυκλοφορία να ευνοεί διαδοχικούς αυλώνες και χαμηλά να εισέρχονται μέσω τις Ιταλίας στον Ελλαδικό χώρο και να επηρεάζουν το μεγαλύτερο μέρος της δυτικής κεντρικής και βόρειας χώρας με βάση τα προγνωστικά στοιχεία που υπάρχουν τώρα καθώς ακόμα είμαστε πολύ μακριά για να δώσουμε μια σαφή εκτίμηση για την ενδεχόμενη χειμερινή μεταβολή όσον αφορά ποιες περιοχές θα επηρεάσει.
Σίγουρα μπαίνουμε στο πιο δυνατό μήνα του χειμώνα από άποψη καιρού αλλά και κυκλοφορίας μιας και έχει την τάση να εδραιώνεται μια μεσημβρινού τύπου κυκλοφορία που αυτό έχει ως αντίκτυπο την επικράτηση πιο χειμωνιάτικου καιρού στην Ελλάδα μέσα στο Φλεβάρη.
Παρολα αυτά είναι αρκετά νωρίς για να μιλήσουμε για το "τύπου" κακοκαιρίας θα έχουμε στην Ελλάδα καθώς δεν το επιτρέπει το χρονικό διάστημα το οποίο μελετάμε.
Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ο καιρός αρχίσει πλέον να παρουσιάζει "χειμερινό ενδιαφέρον" για την χώρα μας το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φλεβάρη.
Αξίζει να τονιστεί ότι και πάλι θα γίνει μια μάχη επικράτησης της ατλαντικής ροής σε βορειότερα γεωγραφικά πλάτη αλλά και του ισχυρού εμποδιστή ο οποίος πάντα παίζει καθοριστικό ρόλο για την μετέπειτα καιρική εξέλιξη του καιρού στην ανατολική και κεντρική Ευρώπη-Βαλκάνια αλλά και στην χώρα μας.
Στην τελική ευθεία για το χειμώνα πλέον.... και με τις παροιμίες να δίνουν και να παίρνουν "Φλεβάρης και αν Φλεβίσει καλοκαίρι θα μυρίσει ,μα αν θυμώσει μέσα στο χιόνι θα μας χώσει"
Επιμέλεια:Καραβίας Ιάσων(Jason)

Στο έλεος των πλημμυρών η βορειοανατολική ΑυστραλίαΈνας άνθρωπος αγνοείται - Εκατοντάδες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Δραματική είναι η κατάσταση στη βορειοανατολική Αυστραλία όπου ένας άνθρωπος αγνοείται και εκατοντάδες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι ισχυρές καταιγίδες, λίγες ημέρες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στις νότιες περιοχές της χώρας.

Ενας 27χρονος αγνοείται όταν προσπάθησε να διασχίσει ποτάμι βόρεια του Μπρισμπέιν στην πολιτεία Κουίσλαντ, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Ρόν Ντάιν.

Λίγο πιο βόρεια, στις ανατολικές ακτές της Αυστραλίας, οι πλημμύρες έπληξαν τις πόλεις Μπούνταμπεργκ και Γκλάντστοουν, στις οποίος μόλις είχε ολοκληρωθεί η ανοικοδόμηση αρκετών κτιρίων που είχαν καταστραφεί από τις πλημμύρες του 2011.

Στην περιοχή του Γκλαντστόουν περίπου 900 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους.

Οι τοπικές αρχές κήρυξαν σε κατάσταση καταστροφής όλη την πολιτεία του Κουίνσλαντ.

Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013

Οι αστραπές μπορεί να προκαλέσουν πονοκέφαλοΟι ηλεκτρικές μεταβολές του αέρα αλλάζουν το ηλεκτρικό δυναμικό του εγκεφάλου

Οι αστραπές μπορεί να πυροδοτήσουν πονοκεφάλους και ημικρανίες, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα, που για πρώτη φορά κάνει αυτήν τη συσχέτιση. 

Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι υγιείς άνθρωποι είναι κατά μέσο όρο 24% πιθανότερο να εμφανίσουν τέτοια συμπτώματα την ημέρα που υπάρχουν αστραπές και κεραυνοί στον ουρανό. Η επίπτωση αυτή φαίνεται να ισχύει για όσους βρίσκονται σε ακτίνα έως 40 χιλιομέτρων από την περιοχή των αστραπών και των κεραυνών.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή ιατρικής Βίνσεντ Μάρτιν του πανεπιστημίου του Σινσινάτι, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Cephalalgia» ανέφεραν ότι όσοι άνθρωποι υποφέρουν από χρόνιους πόνους στο κεφάλι τους, φαίνεται να επηρεάζονται ακόμη περισσότερο, καθώς τις ημέρες των αστραπών τα συμπτώματα πονοκεφάλου τους αυξάνονται κατά 31% και της ημικρανίας κατά 28%.

Οι ακριβείς μηχανισμοί για αυτό το φαινόμενο παραμένουν άγνωστοι. Θεωρείται πιθανό ότι οι ηλεκτρικές αλλαγές στον αέρα λόγω των αστραπών προκαλούν μεταβολές στο ηλεκτρικό δυναμικό του εγκεφάλου.

Τα χαμηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητικά κύματα, που δημιουργούνται όταν οι κεραυνοί πέφτουν στο έδαφος, προκαλούν ένα μαγνητικό πεδίο, που με τη σειρά του ίσως έχει τη δύναμη να επηρεάζει την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου, με τελικό αποτέλεσμα τον πόνο, αναφέρει δημοσίευμα του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Παράλληλα, οι αστραπές αυξάνουν το όζον και μπορεί να απελευθερώνουν άλλες ανόργανες και οργανικές ουσίες που πιθανώς επίσης οδηγούν σε πονοκεφάλους.

Οι ερευνητές ζήτησαν από μια ομάδα εθελοντών να καταγράφουν αναλυτικά στο ημερολόγιο τους πονοκεφάλους τους για διάστημα έως έξι μηνών και να συγκρίνουν τις αυξομειώσεις των πόνων με τις καιρικές συνθήκες κάθε μέρας. Αν και διάφορες άλλες μετεωρολογικές συνθήκες, όπως η βαρομετρική πίεση, ο άνεμος, η θερμοκρασία και η υγρασία, φαίνεται να επηρεάζουν τους πονοκεφάλους, οι αστραπές είναι επίσης ένας σημαντικός παράγων. 

Χρησιμοποιώντας μαθηματικά μοντέλα, ο Μάρτιν βρήκε ότι οι αστραπές αυξάνουν τους πονοκεφάλους κατά 19%, ακόμα κι αν ληφθούν υπόψη άλλοι μετεωρολογικοί παράγοντες, πράγμα που δείχνει, όπως είπε, ότι από μόνες τους οι αστραπές επιδρούν στον πονοκέφαλο. Ιδίως οι αστραπές με αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο φαίνεται να αυξάνουν περισσότερο τους πόνους.

Πάντως οι ερευνητές επισήμαναν ότι η μελέτη τους αναδεικνύει μεν τη σχέση ανάμεσα στις αστραπές και τους πονοκεφάλους, όμως δεν μπορεί να αποδείξει ότι όντως οι πρώτες προκαλούν τους δεύτερους. Γι' αυτό τόνισαν την ανάγκη να γίνουν νέες μελέτες.

Η δυσκολία εξήγησης του φαινομένου περιπλέκεται από το γεγονός ότι γενικότερα οι ημικρανίες παραμένουν σε σημαντικό βαθμό ανεξήγητες. Αρκετοί επιστήμονες πιστεύουν ότι οι εγκέφαλοι μερικών ανθρώπων είναι πιο ευάλωτοι στα εξωτερικά ερεθίσματα (τροφές, φώτα, ήχοι κ.α.) και αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει και την επίδραση των αστραπών. 

Πυκνή χιονόπτωση στην Ξάνθη – Προβλήματα και κατολισθήσεις στα ορεινά (+VIDEO)


Προβλήματα μικρής έκτασης καταγράφονται από το πρωί του Σαββάτου στην Π.Ε. Ξάνθης λόγω της ισχυρής χιονόπτωσης που σημειώνεται στην περιοχή και της κακοκαιρίας που πλήττει την Ξάνθη τα τελευταία 24ώρα.

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου η χιονόπτωση προκάλεσε μικρής έκτασης προβλήματα στην ορεινή περιοχή της Ξάνθης, με τους οδηγούς να αναγκάζονται να κάνουν χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε τμήματα του οδικού δικτύου. Σε ορισμένες περιοχές μάλιστα σημειώθηκαν και μικρές κατολισθήσεις χωρίς να δημιουργηθούν εκτεταμένα προβλήματα. Συνεργεία των δήμων και της Περιφέρειας βρίσκονται σε επιφυλακή προχωρώντας στη ρίψη αλατιού όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.  

Από το κύμα κακοκαιρίας δεν γλίτωσε φυσικά και το αστικό τμήμα της πόλης της Ξάνθης, χωρίς ωστόσο να δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, αν και αυτή πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή λόγο της ολισθηρότητας του οδοστρώματος. Στην Κεντρική Πλατεία της πόλης πραγματοποιήθηκε μάλιστα συγκέντρωση αντιεξουσιαστών που έδειχναν να αψηφούν την πυκνή χιονόπτωση πραγματοποιώντας και πορεία στους χιονισμένους δρόμους της πόλης. 

Ήδη από νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής οι “ουρανοί άνοιξαν” ξανά στην περιοχή, καθιστώντας κατά τακτά χρονικά διαστήματα αδύνατη την κυκλοφορία στους δρόμους λόγω της νεροποντής.Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί σημαντικά προβλήματα, με τις κλήσεις που έχει δεχθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης να μην εκπνέουν ιδιαίτερη ανησυχία. 

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες των δήμων και της Περιφέρειας, καθώς και η Πυροσβεστική με την Αστυνομία για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων.  Μέχρι στιγμής σημειώνονται συνεχείς διακοπές ρεύματος στην πόλη της Ξάνθης λόγω της κακοκαιρίας οι οποίες ωστόσο δεν διαρκούν πολύ. 

Πηγή:http://www.thrakitoday.com