Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

Ρυθμίσεις για την προστασία από ακραία φυσικά φαινόμενα


Σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος

«Ρυθμίσεις για την παροχή ασφάλειας και προστασίας των πολιτών, βάσει των απαιτήσεων που δημιουργήθηκαν με την επιδείνωση των ακραίων φυσικών φαινομένων λόγω της κλιματικής αλλαγής» προβλέπονται στο σχέδιο νόμου που τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση από το ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού, Γιάννη Μανιάτη.

Όπως ανέφερε ο υπουργός ΠΕΚΑ, «οι υπάρχοντες χώροι προστασίας έχουν ηλικία άνω των 60 ετών και θεωρούνται ανεπαρκείς και ακατάλληλοι» ενώ «οι κατευθύνσεις, ο σχεδιασμός και οι προβλεπόμενες προδιαγραφές, κάνουν πράξη την υποχρέωση της πολιτείας να ενεργοποιείται προληπτικά για την "προστασία του πληθυσμού" κατ' αντιστοιχία με την "προστασία του περιβάλλοντος" ως έννοιες απολύτως συνδεόμενες μεταξύ τους».

Ειδικότερα, το ΥΠΕΚΑ σημειώνει ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν Κατασκευές Δημοσίου Ενδιαφέροντος Προστασίας Ανθρώπων και Πραγμάτων (ΚΔΕΠΑΠ), για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών» αναφέρεται τόσο σε νέες κτιριακές κατασκευές και υπαίθριους χώρους, όσο και σε υφιστάμενες, ενώ αποβλέπει στην υλοποίηση των απαραίτητων κατασκευών, προβλέποντας μέτρα, κίνητρα και οικονομικές ενισχύσεις.

Επίσης, προδιαγράφει τις απαιτήσεις υλοποίησης των κατασκευών προστασίας με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα προβλέπει τις προϋποθέσεις για τη δυνατότητα πολλαπλής χρήσης αυτών των χώρων και κατά τη διάρκεια των περιόδων ομαλότητας για την εξυπηρέτηση καθημερινών λειτουργικών αναγκών, ώστε να μην αποτελούν νεκρούς χώρους όταν δεν είναι έκτακτη ανάγκη.

Επιπλέον, το σχέδιο νόμου -η διαβούλευση του οποίου ολοκληρώνεται έως τις 23 Μαΐου 2014- προωθεί τη σταδιακή υλοποίηση «Εθνικού Χάρτη Χωρικής Επικινδυνότητας» για το σύνολο της επικράτειας, εναρμονίζοντας το θεσμικό πλαίσιο της χώρας μας με τα αντίστοιχα άλλων χωρών της Ε.Ε.

Τέλος, σύμφωνα πάντα με το ΥΠΕΚΑ, το σχέδιο νόμου είναι αποτέλεσμα εργασίας ειδικής επιτροπής στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των συναρμόδιων υπουργείων, ενώ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: http://www.opengov.gr/minenv/?p=6136.

Δεν υπάρχουν σχόλια: