Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ


Η Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας εορτάζεται κάθε χρόνο την
23η Μαρτίου σε ανάμνηση της ημέρας αυτής του 1950 που
τέθηκε σε ισχύ η ιδρυτική συνθήκη του Παγκόσμιου
Μετεωρολογικού Οργανισμού (W.M.O.), ο οποίος σήμερα
αριθμεί 189 κράτη – μέλη. Την ημέρα αυτή ανά τον κόσμο
Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες «ανοίγουν τις πόρτες τους»
στο κοινό και οι Μετεωρολόγοι ξεναγούν τους επισκέπτες τους
στο χώρο εργασίας τους, ώστε να γνωρίσουν καλύτερα το έργο
τους, την καθοριστική συμβολή τους στην προστασία της ζωής
και του περιβάλλοντος και τη συνεισφορά τους στην οικονομική
ανάπτυξη. Το θέμα του εορτασμού που επιλέχτηκε από τον
WMO για το 2012 είναι «Ενδυναμώνοντας το μέλλον μας με τον
καιρό, το κλίμα και το νερό».

http://www.emy.gr
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ελ. Βενιζέλου 14, Ελληνικό Τ.Κ.: 16777
Τηλ.: +302109699101-103, Fax: +30 210 9628952

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(ΕΜΥ)
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012
Την 23ηΜαρτίου 1950 τέθηκε σε ισχύ η Σύµβαση δηµιουργίας του Παγκόσµιου
Μετεωρολογικού Οργανισµού (ΠΜΟ), γνωστού ως WMO από τα αρχικά των λέξεων
World Meteorological Organization.
Το 1951, ο ΟΗΕ, όρισε ότι ο Παγκόσµιος Μετεωρολογικός Οργανισµός είναι η
εξειδικευµένη Υπηρεσία,η οποία ενθαρρύνει και ενισχύει την διεθνή συνεργασία
µεταξύ των 189 Μελών του, µε σκοπό την συλλογή και ανάλυση των δεδοµένων του
καιρού, του κλίµατος και των υδάτινων πόρων.
Από το 1961 η 23
η
Μαρτίου καθιερώθηκε σαν Παγκόσµια Ηµέρα της
Μετεωρολογίας.
Κάθε χρόνο, ο WMO επιλέγει ένα επίκαιρο και ενδιαφέρον για την ανθρωπότητα
θέµα. Το φετινό είναι :"Ενδυναµώνοντας το µέλλον µας µε τον καιρό, το κλίµα και
το νερό"
Κύριος στόχος είναι, ο Οργανισµός να καταδείξει τη σηµασία που θα
διαδραµατίζουν τα παραπάνω στοιχεία στη διαµόρφωση του κοινού µέλλοντός µας,
καθώς ο καιρός, το κλίµα και οι υδάτινοι πόροι θα είναι οι καθοριστικοί παράγοντες
των κοινωνικών και οικονοµικών δραστηριοτήτων.
Οι δράσεις που αναπτύσσει σήµερα ο WMO στο φάσµα της αποστολής του,
στοχεύουν στην εξασφάλιση της ευηµερίας του ανθρώπου και την οικονοµική
ανάπτυξη των εθνών. Κινούνται παράλληλα και συνεργατικά προς την επίτευξη των
στόχων ανάπτυξης που θέτουν τα ΗνωµέναΈθνη, ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση της
απαλοιφήςτης ακραίας φτώχειας, της πείνας και της εξασφάλισης της βιώσιµης
ανάπτυξης.
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, υποστηρίζοντας µε µετεωρολογικές
πληροφορίες την Εθνική Άµυνα, την Εθνική Οικονοµία και το κοινωνικό σύνολο,
συνεισφέρει ενεργά στην επίτευξη των στόχων του WMO. Η συνεργασία µε την
Ελληνική και ∆ιεθνή επιστηµονική κοινότητα, ενισχύει την προσπάθεια αυτή.
Η ΕΜΥ,ιδρυτικό µέλος του WMO και επίσηµος εκπρόσωπος της χώρας µας σε
αυτόν, συνδιοργανώνει µε την Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρεία (ΕΜΤΕ) τον φετινό
εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Μετεωρολογίας και προσκαλεί το κοινό να
επισκεφθεί τους χώρους εργασίας της στις 23 Μαρτίου 2012 και από 15:00 έως
18:00 στη διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 14, Ελληνικό.


Ταξίαρχος (ΜΤ) Νικόλαος Χαϊδάρογλου
∆ιοικητής ΕΜΥ
Πηγή:Ε.Μ.Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: