Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ


Η Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας εορτάζεται κάθε χρόνο την 23η Μαρτίου σε ανάμνηση της ημέρας αυτής του 1950 που τέθηκε σε ισχύ η ιδρυτική συνθήκη του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO), ο οποίος σήμερα αριθμεί 189 κράτη-μέλη. Την ημέρα αυτή οι ανά τον κόσμο Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες "ανοίγουν τις πόρτες τους" στο κοινό και οι Μετεωρολόγοι ξεναγούν τους επισκέπτες τους στο χώρο εργασίας τους, ώστε να γνωρίσουν καλύτερα το έργο τους, την καθοριστική συμβολή τους στην προστασία της ζωής και του περιβάλλοντος και την συνεισφορά τους στην οικονομική ανάπτυξη. Το θέμα του εορτασμού που επιλέχθηκε από το WMO για το 2011 είναι "το κλίμα και εσείς"

ΑΝΑΚΟΙΝΩ ΣΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΕ ΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
O ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΜΕΤΕΩ ΡΟΛΟΓΙΑΣ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
«Το κλίμα και σεις»
Την 23 Μαρτίου 1950 τέθηκε σε ισχύ η Σύμβαση δημιουργίας του Παγκόσμιου
Μετεωρολογικού Οργανισμού, γνωστού και σαν WMO από τα αρχικά των λέξεων World
Meteorological Organization που είναι η Αγγλική ονομασία του. Το 1951 ο WMO ορίστηκε
σαν Ειδική Υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Μετεωρολογία τον Καιρό
και το Κλίμα., με κύριο έργο το συντονισμό της υνεργασίας των Μετεωρολογικών
Υπηρεσιών σε Παγκόσμιο επίπεδο. Ο WMO αριθμεί σήμερα (2011) 189 Κράτη-Μέλη.
Από το 1961 η 23 Μαρτίου καθιερώθηκε σαν Παγκόσμια Ημέρα της Μετεωρολογίας. Ο
WMO επιλέγει κάθε χρόνο ένα επίκαιρο και ενδιαφέρον για την ανθρωπότητα θέμα. Το θέμα
του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Μετεωρολογίας 2011 είναι :
"το κλίμα και εσείς".
Οι δράσεις που αναπτύσσει σήμερα ο ΠΜΟ στον τομέα του κλίματος στοχεύουν στην
εξασφάλιση της ασφάλειας και της ευημερίας του ανθρώπου και την οικονομική ανάπτυξη
των εθνών. Κινούνται παράλληλα και συνεργατικά στην επίτευξη των στόχων ανάπτυξης των
Ηνωμένων Εθνών, ιδιαίτερα στην κατεύθυνση της απαλοιφής, μέχρι το 2015, της ακραίας
φτώχειας και πείνας και της εξασφάλισης της βιώσιμης ανάπτυξης.
Η Εθνική Μετεωρολογικής Υπηρεσία, η οποία φέτος θα γιορτάσει τα 80 χρόνια παρουσίας
της στον ελληνικό χώρο, θα συνεχίσει να υποστηρίζει διαρκώς και αποτελεσματικά τις
αυξανόμενες ανάγκες για παροχή μετεωρολογικής υποστήριξης στους τομείς της Εθνικής
Οικονομίας, της Εθνικής Άμυνας και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα, παρέχοντας σε 24-
ωρη βάση, με το υψηλού επιπέδου κατάρτισης επιστημονικό προσωπικό της, πιστοποιημένα
προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν σχέση με τον καιρό και το κλίμα.
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σαν ιδρυτικό μέλος του WMO και επίσημος
εκπρόσωπος της χώρας μας σε αυτόν, συμμετέχοντας στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας
Μετεωρολογίας, προσκαλεί το κοινό να επισκεφθεί τους χώρους εργασίας της στις 23
Μαρτίου 2011 και από 13:00 έως 18:00 στη διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 14,
Ελληνικό.
Υποπτέραρχος (Ι) Λουκάς Ασημάκης
0ιοικητής ΕΜΥ
Πηγή:Ε.Μ.Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: