Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

Στο μικροσκόπιο η ατμόσφαιρα πέντε ευρωπαϊκών πόλεων


Ανάμεσα σε αυτές και η Θεσσαλονίκη

Την ποιότητα της ατμόσφαιρας σε πέντε μεγάλα αστικά κέντρα - λιμάνια της Μεσογείου θα καταγράψουν επιστήμονες το επόμενο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος θα βρεθούν τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, της Βενετίας, της Γένοβας, της Μασσαλίας και της Βαρκελώνης, ενώ μετά την λήψη των μετρήσεων των αιωρούμενων σωματιδίων θα διαμορφωθεί πρόταση για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Από την πλευρά της Ελλάδας, στο πρόγραμμα «Common Mediterranean strategy and local practical Actions for the mitigation of Port, Industries and Cities Emissions (APICE)» συμμετέχουν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του τμήματος Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο του έργου, έμφαση θα δοθεί στη μελέτη των δραστηριοτήτων των λιμανιών και στην απογραφή των εκπομπών ρύπων από αυτές (πχ μετακινήσεις πλοίων, φορτοεκφορτώσεις και αποθήκευση προϊόντων κλπ).

Μοντέλα ποιότητας της ατμόσφαιρας θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να εξεταστεί η επίδραση στην ποιότητα της ατμόσφαιρας διαφορετικών σεναρίων για τις εκπομπές των ρύπων, τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη των πόλεων και των λιμανιών με την όσο το δυνατόν μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Τέλος, θα διαμορφωθεί ένα προς υιοθέτηση στρατηγικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με κύριο γνώμονα τη νομοθεσία.
Πηγή:http://www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: