Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

Αιφνίδια Στρατοσφαιρική Θέρμανση 2012-2013: Παρατηρητήριο (12 Ιαν.)Τελευταία ανανέωση12 Ιανουαρίου 2013
Στόχος της παρούσας ανάρτησης είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο και απλό εργαλείο για όλους εκείνους που τους ενδιαφέρει η παρακολούθηση του επεισοδίου της αιφνίδιας στρατοσφαιρικής θέρμανσης (ΑΣΘ) που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Β. Ημισφαίριο. Για την καλύτερη "χρήση" της συγκεκριμένης άναρτησης, λάβετε υπόψη τα παρακάτω:
1. Το σύνολο των διαγραμμάτων είναι δυναμικά συνδεδεμένα με την πηγή τους. Αυτό σημαίνει πως η ανανέωση τους θα πραγματοποιείται αυτόματα και δεν θα εξαρτάται από την ανανέωση του παρόντος ιστολογίου. 
2. Σε τακτά χρονικά διαστήματα και όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο θα υπάρχουν ανανεώσεις στο επεξηματικό κείμενο - ερμηνεία (βλ. παρακάτω). Στην αρχή της παρούσας ανάρτησης, υπάρχει ένδειξη του χρόνου της τελευταίας ανανέωσης του συγκεκριμένου κειμένου. Αντίστοιχη ένδειξη θα προστίθεται και στον τίτλο της ανάρτησης (εντός παρενθέσεως), κάθε φορά που πραγματοποιείται κάποια ανανέωση. 
3. Σε ό,τι αφορά στα διαγράμματα, παρουσιάζονται (κατά σειρά εμφάνισης):
- Η χρονοσειρά της θερμοκρασίας στα 10 hPa, για την παρακολούθηση της εξέλιξης του επεισοδίου της ΑΣΘ (βλ. κόκκινη γραμμή).
- Οι χρονοσειρές των αποκλίσεων της μέσης ζωνικής θερμοκρασίας και του μέσου ζωνικού ανέμου στην Αρκτική ατμόσφαιρα (60Ν - 90Ν), για την παρακολούθηση της έντασης του φαινομένου καθώς και του "βάθους" διείσδυσης των πιθανών επιπτώσεων στα κατώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα. 
- Η ανάλυση της κατακόρυφης κατανομής του μέσου ζωνικού ανέμου στο Β. Ημισφαίριο (0Ν - 90Ν), για την παρακολούθηση της κατάστασης του πολικού στροβίλου. 
- Οι μέσοι όροι των αριθμητικών προγνώσεων πολλαπλού δείγματος των μοντέλων του ECMWF και του NCEP (GFS) για το γ. ύψος στα 500 hPa σε βάθος χρόνου +120ώρες (βλ. ημερομηνία ισχύος της πρόγνωσης στο επάνω αριστερό τμήμα των χαρτών), για την εκτίμηση της προβλεπόμενης ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας. 
- Οι μέσοι όροι των αριθμητικών προγνώσεων πολλαπλού δείγματος των μοντέλων του ECMWF και του NCEP (GFS) για τη θερμοκρασία στα 850 hPa σε βάθος χρόνου +120 ώρες (βλ. ημερομηνία ισχύος της πρόγνωσης στο επάνω αριστερό τμήμα των χαρτών), για την εκτίμηση της προβλεπόμενης "χωροθέτησης" των αερίων μαζών.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
- Ισχυρό είναι το επεισόδιο ΑΣΘ με την θερμοκρασία στα 10 hPa να σημειώνει μέσα σε λίγες ημέρες κατακόρυφη αύξηση που προσεγγίζει τους 30 oC.
- Σταδιακή "μεταφορά" της στρατοσφαιρικής θέρμανσης στα κατώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα της πολικής στρατόσφαιρας.
- Αρκετά σημαντική η αντιστροφή της κυκλοφορίας του ανέμου στην πολική στρατόσφαιρα. Τάση "μεταφοράς" και σε χαμηλότερα ατμοσφαιρικά στρώματα.
- Καταγράφεται σταδιακή διάσπαση του πολικού στροβίλου σε δύο τομείς. Ο ένας εντοπίζεται βορείως του Καναδά και ο έτερος στην κεντρο-δυτική Σιβηρία.
- Μεσοπρόθεσμα, διαφαίνεται πιθανότητα για δημιουργία εμποδισμού στο ΒΑ Ατλαντικό και κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών προς την Κ. Ευρώπη. Η προβλεπομένη βαροκλινικότητα "βάζει στο παιχνίδι" την Κ. Μεσόγειο με αύξηση των πιθανοτήτων για κάποια σημαντική κυκλογένεση.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ (10 hPa) ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΑ

ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΚΤΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ (60Ν - 90Ν)

ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΩΝΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΚΤΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ (60Ν - 90Ν)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΝΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΖΩΝΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ: ECMWF (διατομή 0Ν - 90Ν)

ΠΡΟΓΝΩΣΗ Γ. ΥΨΟΥΣ @ 500 hPa (T0+240): ECMWF (επάνω) & GFS (κάτω) (Μ.Ο. ENSEMBLES)


ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ @ 850 hPa (T0+240): ECMWF (επάνω) & GFS (κάτω) (Μ.Ο. ENSEMBLES)

Επιμέλεια - Σύνταξη: Θοδωρής Μ. Γιάνναρος (thgian82)

Δεν υπάρχουν σχόλια: