Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Αιφνίδια Στρατοσφαιρική Θέρμανση 2012-2013: Παρατηρητήριο (14 Ιαν.)Τελευταία ανανέωση14 Ιανουαρίου 2013
Διαβάστε πρώτα εδώ!
Στόχος της παρούσας ανάρτησης είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο και απλό εργαλείο για όλους εκείνους που τους ενδιαφέρει η παρακολούθηση του επεισοδίου της αιφνίδιας στρατοσφαιρικής θέρμανσης (ΑΣΘ) που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Β. Ημισφαίριο. Για την καλύτερη "χρήση" της συγκεκριμένης άναρτησης, λάβετε υπόψη τα παρακάτω:
1. Το σύνολο των διαγραμμάτων είναι δυναμικά συνδεδεμένα με την πηγή τους. Αυτό σημαίνει πως η ανανέωση τους θα πραγματοποιείται αυτόματα και δεν θα εξαρτάται από την ανανέωση του παρόντος ιστολογίου. 
2. Σε τακτά χρονικά διαστήματα και όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο θα υπάρχουν ανανεώσεις στο επεξηματικό κείμενο - ερμηνεία (βλ. παρακάτω). Στην αρχή της παρούσας ανάρτησης, υπάρχει ένδειξη του χρόνου της τελευταίας ανανέωσης του συγκεκριμένου κειμένου. Αντίστοιχη ένδειξη θα προστίθεται και στον τίτλο της ανάρτησης (εντός παρενθέσεως), κάθε φορά που πραγματοποιείται κάποια ανανέωση. 
3. Σε ό,τι αφορά στα διαγράμματα, παρουσιάζονται (κατά σειρά εμφάνισης):
- Η χρονοσειρά της θερμοκρασίας στα 10 hPa, για την παρακολούθηση της εξέλιξης του επεισοδίου της ΑΣΘ (βλ. κόκκινη γραμμή).
- Οι χρονοσειρές των αποκλίσεων της μέσης ζωνικής θερμοκρασίας και του μέσου ζωνικού ανέμου στην Αρκτική ατμόσφαιρα (60Ν - 90Ν), για την παρακολούθηση της έντασης του φαινομένου καθώς και του "βάθους" διείσδυσης των πιθανών επιπτώσεων στα κατώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα. 
- Η ανάλυση της κατακόρυφης κατανομής του μέσου ζωνικού ανέμου στο Β. Ημισφαίριο (0Ν - 90Ν), για την παρακολούθηση της κατάστασης του πολικού στροβίλου. 
- Οι μέσοι όροι των αριθμητικών προγνώσεων πολλαπλού δείγματος των μοντέλων του ECMWF και του NCEP (GFS) για το γ. ύψος στα 500 hPa σε βάθος χρόνου +120ώρες (βλ. ημερομηνία ισχύος της πρόγνωσης στο επάνω αριστερό τμήμα των χαρτών), για την εκτίμηση της προβλεπόμενης ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας. 
- Οι μέσοι όροι των αριθμητικών προγνώσεων πολλαπλού δείγματος των μοντέλων του ECMWF και του NCEP (GFS) για τη θερμοκρασία στα 850 hPa σε βάθος χρόνου +120 ώρες (βλ. ημερομηνία ισχύος της πρόγνωσης στο επάνω αριστερό τμήμα των χαρτών), για την εκτίμηση της προβλεπόμενης "χωροθέτησης" των αερίων μαζών.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
- Ισχυρό είναι το επεισόδιο ΑΣΘ με την θερμοκρασία στα 10 hPa να σημειώνει μέσα σε λίγες ημέρες κατακόρυφη αύξηση που προσεγγίζει τους 30 oC. Τα τελευταία παρατηρησιακά δεδομένα συνηγορούν σε κορύφωση του φαινόμενου κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών.
Συνεχίζεται η "μεταφορά" της στρατοσφαιρικής θέρμανσης στα κατώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα της πολικής στρατόσφαιρας.
Ανατολικοί άνεμοι πνέουν πλέον σε όλη την πολική στρατόσφαιρα. 
Επιβεβαιώνεται η μερική διάσπαση του πολικού στροβίλου σε δύο λοβούς. Ο μεγαλύτερος εξ' αυτών χωροθετείται στην Κ. και Δ. Σιβηρία, ενώ ο μικρότερος εντοπίζεται πάνω από τον Β. και Α. Καναδά.  
Μεσοπρόθεσμα, το "προγνωστικό τοπίο" καθίσταται θολό. Τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει η οποιαδήποτε πρόβλεψη/εκτίμηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι δύο τομείς που προέκυψαν από τη διάσπαση του πολικού στροβίλου θα επηρεάσουν την ατμοσφαιρική κυκλοφορία της Ευρώπης. Μία πρώτη ανάγνωση ωστόσο των διαθέσιμων προγνωστικών στοιχείων θα μπορούσε να υποδείξει το ενδεχόμενο κίνηση ενός τμήματος του Καναδικού λοβού προς την περιοχή της ΒΔ Ευρώπης (δια μέσω του Β. Ατλαντικού). Βέβαια, η προσωπική μου γνώμη είναι πως ακόμα και αυτό το ενδεχόμενο είναι εξαιρετικά επισφαλές τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τα αριθμητικά μοντέλα "προσπαθούν" να αφομοιώσουν τις συντελούμενες αλλαγές και ως εκ τούτου, τα συχνά "πισωγυρίσματα" θα πρέπει μάλλον να θεωρούνται σίγουρα.
- Ειδικότερα για τη δική μας περιοχή, αλλά και το μεγαλύτερο κομμάτι της Ευρώπης γενικότερα (εξαιρούνται οι περιοχές-"συνήθεις ύποπτοι"), δε φαίνεται αυτή τη στιγμή να δημιουργούνται (προγνωστικά τουλάχιστον) συνθήκες για κάποια σημαντική μεταφορά πολύ ψυχρών αερίων μαζών.
Τονίζεται πως οι παραπάνω προγνωστικές εκτιμήσεις στηρίζονται σε προγνωστικά δεδομένα "υψηλού ρίσκου", ιδιαίτερα κατά την χρονική περίοδο που διανύουμε.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ (10 hPa) ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΑ

ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΚΤΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ (60Ν - 90Ν)

ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΩΝΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΚΤΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ (60Ν - 90Ν)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΝΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΖΩΝΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ: ECMWF (διατομή 0Ν - 90Ν)

ΠΡΟΓΝΩΣΗ Γ. ΥΨΟΥΣ @ 500 hPa (T0+240): ECMWF (επάνω) & GFS (κάτω) (Μ.Ο. ENSEMBLES)
Σε περίπτωση που ο προγνωστικός χάρτης του ECMWF δεν έχει ανανεωθεί (0Ζ: 11:30, 12Ζ: 00:30), δοκιμάστε τον επόμενο σύνδεσμο: http://www.meteociel.fr/modeles/ecmwf.php?ech=120&mode=1&map=1&type=1.


ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ @ 850 hPa (T0+240): ECMWF (επάνω) & GFS (κάτω) (Μ.Ο. ENSEMBLES)
Σε περίπτωση που ο προγνωστικός χάρτης του ECMWF δεν έχει ανανεωθεί (0Ζ: 11:30, 12Ζ: 00:30), δοκιμάστε τον επόμενο σύνδεσμο: http://www.meteociel.fr/modeles/ecmwf.php?ech=120&mode=0&map=1&type=1&archive=0.

Επιμέλεια - Σύνταξη: Θοδωρής Μ. Γιάνναρος (thgian82)
Πηγή:www.meteoclub.g

Δεν υπάρχουν σχόλια: